Pisemne zapytanie P-7047/08 skierowane przez: baronessę Sarah Ludford (ALDE) do Rady. wyjaśnienia konfliktów związanych z odpowiedzialnością sądową w sprawach karnych