Pisemne zapytanie E-5713/10 Seán Kelly (PPE) do Komisji. Europejski rynek turystyczny