Sprawa T-278/12: Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2012 r. — Inter-Union Technohandel przeciwko OHIM — Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX)