Pisemne zapytanie E-5160/07 skierowane przez: Geoffreya Van Ordena (PPE-DE) do Komisji. pomocy dla instytucji opieki społecznej w Bułgarii