Pisemne zapytanie P-5537/08 skierowane przez: Marię Grazię Pagano (PSE) do Komisji. rozporządzenia rządu włoskiego zmieniającego rozporządzenie nr 5 z 2007 r. zawierające przepisy wykonawcze do dyrektywy 2003/86/WE dotyczące testów DNA