Pisemne zapytanie E-006869/11 Mara Bizzotto (EFD) do Komisji. Ostatni atak egipskich salafitów na chrześcijański kościół