Pisemne zapytanie E-5843/06 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. niehumanitarnego traktowania kobiet w prowincji Aceh w Indonezji