Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5805 – 3i/Vedici Groupe) Tekst mający znaczenie dla EOG