Pisemne zapytanie P-3595/09 skierował: Mieczysław Edmund Janowski (UEN) do Komisji. Możliwość przejmowania kwot z tytułu unijnych dopłat bezpośrednich przez komorników