Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6116 – Europ Assistance France/Malakoff Mederic/EAP France) Tekst mający znaczenie dla EOG