Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania Protokołu o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów do Konwencji o różnorodności biologicznej (protokół z Nagoi)