Pisemne zapytanie P-4676/07 skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) do Komisji. domów opieki w Bułgarii