Pisemne zapytanie P-2410/07 skierowane przez: Hannesa Swobodę (PSE) do Komisji. zamknięcia rachunków firmowych obywateli kubańskich w banku BAWAG