Pisemne zapytanie E-4763/10 Iosif Matula (PPE) do Komisji. Instrument mikrofinansowy Progress