Pisemne zapytanie E-6948/10 Elisabeth Köstinger (PPE) do Komisji. Dane produkcyjne dotyczące przemysłu cukrowniczego