Pisemne zapytanie E-4612/09 skierował: Kriton Arsenis (S&D) do Komisji. Pogorszenie się jakości wody pitnej na Półwyspie Chalcydyckim