Pisemne zapytanie E-2712/10 skierował: Georgios Papastamkos (PPE) do Komisji. Przywóz owoców i warzyw do UE