Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 423. posiedzeniu w dniu 9 lutego 2007 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/E-1/38.823 — Windy i schody ruchome