Pisemne zapytanie E-4740/07 skierowane przez: Charlesa Tannocka (PPE-DE) do Komisji. zdrowia i bezpieczeństwa modelek