Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6097 – Caterpillar/Bucyrus) Text av betydelse för EES