Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej#PROTOKOŁY#Protokół (nr 13) w sprawie kryteriów konwergencji