Pisemne zapytanie E-010309/11 Willy Meyer (GUE/NGL) do Komisji. Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel – stłumienie arabskiej wiosny przy użyciu broni europejskiej: nieskuteczność obowiązujących kontroli handlu bronią oraz konieczność ustanowienia prawodawstwa UE dotyczącego wywozu broni