Posiedzenie plenarne LX COSAC – 18–20 listopada 2018 r., Wiedeń – Uwagi LX posiedzenia COSAC