Pisemne zapytanie E-5591/08 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. farsy wyborów na Białorusi