Pisemne zapytanie E-5557/09 skierował: Nikolaos Chountis (GUE/NGL) do Komisji. Dyskryminacja osób niepełnosprawnych w greckiej placówce szkolnictwa wyższego