Pisemne zapytanie E-4686/07 skierowane przez: Sajjada Karima (ALDE) do Komisji. wolności religijnej w Chinach