Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U. C 80 z 17.3.2012.