Pisemne zapytanie E-2123/08 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. recyklingu odpadów w Wielkiej Brytanii