Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6196 – Lenovo/Medion) Tekst mający znaczenie dla EOG