Pisemne zapytanie E-6105/07 skierowane przez: Véronique Mathieu (PPE-DE) do Komisji. problemów w związku z wyznaczaniem terenów Natura 2000