Decyzja Komisji z dnia 14/12/2011 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.6433 - GLENCORE / CARLO COLOMBE) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)