Pisemne zapytanie E-1482/07 skierowane przez: Sophię in 't Veld (ALDE), Alexandra Alvara (ALDE), baronessę Sarahę Ludford (ALDE) i Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) do Komisji. wykorzystania National Security Letters (NSL) do gromadzenia danych