Pisemne zapytanie E-5144/07 skierowane przez: Marco Rizzo (GUE/NGL) do Komisji. szybkich połączeń kolejowych i mafii