Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 19 lipca 2012 r.$