Pisemne zapytanie E-006261/11 John Stuart Agnew (EFD) do Komisji. Bezpieczeństwo pasażerów linii lotniczych