Pisemne zapytanie E-4007/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) do Komisji. Racjonalna ekologicznie objętość wody w rzece Ebro w nowym planie gospodarowania wodami w dorzeczach