Pisemne zapytanie E-3709/10 Sandrine Bélier (Verts/ALE) i Michail Tremopoulos (Verts/ALE) do Komisji. Ochrona niedźwiedzia brunatnego w Bułgarii