Pisemne zapytanie E-002766/11 Proinsias De Rossa (S&D) do Komisji. Pilne środki wsparcia mające na celu ustabilizowanie warunków na rynku i pomoc dla pracowników