Pisemne zapytanie P-0694/09 skierowane przez: Zdzisława Zbigniewa Podkańskiego (UEN) do Rady. Deficyt demokracji w Unii Europejskiej