Pisemne zapytanie E-006654/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) do Komisji. Internet szerokopasmowy w Hiszpanii najdroższy wśród krajów OECD