Sprawa C-288/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Koophandel te Dendermonde (Belgia) w dniu 2 czerwca 2010 r. — Wamo BVBA przeciwko JBC NV i Modemakers Fashion NV