Pisemne zapytanie E-0667/10 skierował: Louis Bontes (NI) do Rady. Demonizacja Żydów w telewizji palestyńskiej (PA TV)