Pisemne zapytanie E-012283/11 Hans-Peter Martin (NI) do Komisji. VP/HR – wywóz broni i sprzętu wojskowego