Pisemne zapytanie E-6586/09 skierował: Krzysztof Lisek (PPE) do Komisji. Poszanowanie zasady równowagi geograficznej przy zatrudnianiu pracowników Komisji Europejskiej