Pisemne zapytanie E-0322/07 skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji. niezgodnego z prawem wyzysku pracowników z Polski w Holandii, zatrudnianych do wykonywania prac niebezpiecznych bez odpowiednich środków ostrożności, co kończy się śmiercią lub trwałym kalectwem (1)