ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1250/02 υποβολή: Werner Langen (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Τέλη διέλευσης των συνόρων για Ρουμάνους πολίτες.