Pisemne zapytanie E-6731/09 skierował: Franz Obermayr (NI) do Komisji. Środki na rozpowszechnianie informacji przydzielone Estonii przez UE