Sprawa T-213/11 P: Postanowienie Sadu z dnia 15 lipca 2011 r. — Kolegium przedstawicieli personelu EBI i in. przeciwko Bömcke (Odwołanie — Służba publiczna — Wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta w postępowaniu przed Sądem do spraw Służby Publicznej — Obliczanie terminu — Przekroczenie terminu)