Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4941 — Henkel/Adhesives and Electronic Business) Tekst mający znaczenie dla EOG