Pisemne zapytanie E-6539/10 Alan Kelly (S&D) do Komisji. Obliczanie jednolitej płatności na gospodarstwo w przypadku terenów ogólnodostępnych